Cenník

PRENÁJOM PRIESTOROV  
Kancelária Od 5 Eur/m2
Zasadačka Od 7 Eur/hod

 

Virtuálne sídlo- Štefániková 13 Piešťany  
Platba na 1 rok  20 eur/mesiac   240 Eur/rok
Platba na 2 roky 18 Eur/mesiac   216 Eur/rok